|
|
|
Wegens onderhoudswerken zijn onze website en mypension.be op 26 januari niet beschikbaar van 6u30 tot 15u00.

Onze excuses voor het ongemak.

Attesten

De Pensioendienst kan enkel attesten afleveren voor zaken die een verband hebben met uw pensioenrechten en -betalingen, zoals:

 • het pensioenbedrag van een bepaalde maand of periode;
 • het bedrag van het vakantiegeld;
 • een duplicaat van uw fiscale fiche;
 • de ingangsdatum van uw pensioen.

Wist u dat u in uw online pensioendossier mypension.be al uw briefwisseling kunt raadplegen? U kunt er ook uw betaaloverzicht in pdf-formaat downloaden.

Bekijk snel uw briefwisseling in mypension.be!

 

U hebt geen toegang tot mypension.be? Vraag uw attest via:

 

Fiscale fiche

Jaarlijks ontvangt u een fiscale fiche (pensioenfiche 281.11) met:

 • de belastbare bedragen die u in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al werd ingehouden en doorgestort naar de FOD Financiën.

Als u koos voor elektronische communicatie, krijgt u een mail met de melding dat de pensioenfiche beschikbaar is op mypension.be.

Fiscale hervorming

Uw huwelijkspartner heeft ook gewerkt, maar u ontvangt een gezinspensioen (in het werknemers- en/of zelfstandigenstelsel) omdat dat voordeliger is dan twee pensioenen als alleenstaande? Dan splitsen we het bedrag fiscaal op in verhouding tot de duur van uw loopbanen. Zo kunnen u en uw partner beiden gebruikmaken van de belastingvermindering.

Daarom ontvangt u twee afzonderlijke pensioenfiches.

Opgelet:

 • De splitsing gebeurt enkel wanneer de huwelijkspartner de pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
 • Het pensioen wordt enkel fiscaal gesplitst. Het bedrag van het gezinspensioen dat u maandelijks van de FPD ontvangt, wijzigt dus niet.

 

Sociale attesten

U ontvangt minstens één van volgende uitkeringen?

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen (GI);
 • een aanvullende tegemoetkoming voor mindervaliden;
 • en/of een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Dan kunt u een sociaal tarief krijgen voor gas en elektriciteit.

U hoeft hier zelf niets voor doen:

 1. De Pensioendienst en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie melden de energieleveranciers dat u recht hebt op het sociaal tarief.
  en
 2. De energieleveranciers passen dit tarief vervolgens toe.

U ontvangt wel nog elk jaar een papieren attest. Dat kunt u voorleggen:

 • wanneer de leverancier er toch om vraagt;
  of
 • bij eventuele andere instellingen die u vrijstelling of vermindering van betaling geven.

U kunt ook altijd een duplicaat van het attest 'sociaal tarief' downloaden op mypension.be.