|
|

Attesten

De Pensioendienst kan enkel attesten afleveren voor zaken die een verband hebben met uw pensioenrechten en -betalingen, zoals:

 • het pensioenbedrag van een bepaalde maand of periode;
 • het bedrag van het vakantiegeld;
 • een duplicaat van uw fiscale fiche;
 • de ingangsdatum van uw pensioen.

Wist u dat u in uw online pensioendossier mypension.be al uw briefwisseling kunt raadplegen? U kunt er ook uw betaaloverzicht in pdf-formaat downloaden.

Bekijk snel uw briefwisseling in mypension.be!

 

U hebt geen toegang tot mypension.be? Vraag uw attest via:

 

Fiscale fiche

Jaarlijks ontvangt u een fiscale fiche (pensioenfiche 281.11) met:

 • de belastbare bedragen die u in het voorgaande jaar ontving;
 • de bedrijfsvoorheffing die al werd ingehouden en doorgestort naar de FOD Financiën.

Als u koos voor elektronische communicatie, krijgt u een mail met de melding dat de pensioenfiche beschikbaar is op mypension.be.

Fiscale hervorming

Uw huwelijkspartner heeft ook gewerkt, maar u ontvangt een gezinspensioen (in het werknemers- en/of zelfstandigenstelsel) omdat dat voordeliger is dan twee pensioenen als alleenstaande? Dan splitsen we het bedrag fiscaal op in verhouding tot de duur van uw loopbanen. Zo kunnen u en uw partner beiden gebruikmaken van de belastingvermindering.

Daarom ontvangt u twee afzonderlijke pensioenfiches.

Opgelet:

 • De splitsing gebeurt enkel wanneer de huwelijkspartner de pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt.
 • Het pensioen wordt enkel fiscaal gesplitst. Het bedrag van het gezinspensioen dat u maandelijks van de FPD ontvangt, wijzigt dus niet.

 

Sociale attesten

U ontvangt minstens één van volgende uitkeringen?

 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
 • een gewaarborgd inkomen (GI);
 • een aanvullende tegemoetkoming voor mindervaliden;
 • en/of een tegemoetkoming voor hulp van derden.

Dan kunt u een sociaal tarief krijgen voor gas en elektriciteit.

U hoeft hier zelf niets voor doen:

 1. De Pensioendienst en de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie melden de energieleveranciers dat u recht hebt op het sociaal tarief.
  en
 2. De energieleveranciers passen dit tarief vervolgens toe.

U ontvangt wel nog elk jaar een papieren attest. Dat kunt u voorleggen:

 • wanneer de leverancier er toch om vraagt;
  of
 • bij eventuele andere instellingen die u vrijstelling of vermindering van betaling geven.

U kunt ook altijd een duplicaat van het attest 'sociaal tarief' downloaden op mypension.be.